Nổi bật
Fruit Base

Fruit Base

Thương hiệu : Pregel, Italy

WILD STRAWBERRY C

WILD STRAWBERRY C

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Fruit milk Base

Fruit milk Base

Thương hiệu : Pregel, Italy

Green Apple

Green Apple

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Vuakem Chocolate

Vuakem Chocolate

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Vuakem Peach topping

Vuakem Peach topping

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Tại sao bạn chọn chúng tôi

Bột làm kem cứng

Bột làm kem cứng Fruttosa 50

Bột làm kem cứng Fruttosa 50

Thương hiệu : Pregel, Italy
Cream Base

Cream Base

Thương hiệu : Pregel, Italy
Milk Base 50 F

Milk Base 50 F

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Base cookie

Base cookie

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Bột làm kem tươi

Yogurt Strawberry

Yogurt Strawberry

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Taylor C 713 cũ

Taylor C 713 cũ

Thương hiệu : Taylor, USA
Vuakem Supersoft Yogurt

Vuakem Supersoft Yogurt

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Yogurt banana Base

Yogurt banana Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Hương liệu, mùi vị

Pink Guava C

Pink Guava C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Walnut

Walnut

Thương hiệu : Vuakem, Italy
STRAWBERRY C

STRAWBERRY C

Thương hiệu : Vuakem, Italy
Vuakem Mint

Vuakem Mint

Thương hiệu : Vuakem, Italy

Máy làm kem cứng

Taylor C117

Taylor C117

Thương hiệu : Taylor, Italy
phụ kiện kem cứng

phụ kiện kem cứng

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor C136

Taylor C136

Thương hiệu : Taylor, Italy
Taylor 104

Taylor 104

Thương hiệu : Taylor, Italy